Sayang kumbang mencari makan,
Terbang seiring di tepi kali;
Selamat datang saya ucapkan,

Moga diiring restu Ilahi

Selasa, 6 Disember 2011

Karangan Jenis Fakta / Rencana


ditulis dalam bentuk format biasa

karangan ini memerlukan kita mempunyai pengetahuan yang luas.

jadi perlu banyak membaca buku, majalah, surat khabar dan sebagainya

fahamkan kehendak soalan . Contohnya karangan yang bertajuk ”Tuliskan apa yang kamu tahu tentang burung…. Karangan ini mungkin disalah tasirkan sebagai burung yang murid sukai atau burng peliharaan murid.

pastikan anda benar-benar tahu dan mempunyai fakta yang betul tentang tajuk. senaraikan fakta-fakta / isi yang diketahui dan susun mengikut kepentingannya. setelah mengemukakan pengenalan , tulis bahagian isi

pastikan anda dapat menyediakan 4 isi

kamu harus mampu mengembangkan sesuatu isi

setiap isi haruslah dihuraikan berserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat dan kata yang mudah difahami. Jika boleh sertakan kesannya.

masukkan perangkaan atau peristiwa untuk menguatkan kenyataan. setelah siap mengembangkan isi kemukakan bahagian penutup. gunakan bahasa yang tepat, usah leret -leret.Soalan

Tuliskan sebuah karangan tentang ’Penggunaan Komputer“.
Rangka Karangan :Pendahuluan - alat komunikasi rekaan sains

- penggunaannya meluasPerenggan ke-2 - digunakan di pejabat-pejabat

- menyimpan data-data

- menjalankan tugas dengan cepatPerenggan ke-3 - pengunaan komputer di pusat -pusat perubatan

- mengesan penyakit

- membantu mengesan penyakitPerenggan ke-4- pengunaan komputer dalam pelajaran

- mengajar Matematik, Sains dan BahasaPenutup - keuntungan menggunakan komputer

- jimat masa dan wang- bantu manusia menyelesaikan masalah yang sukarKomputer merupakan salah satu alat komunikasi rekaan sinas. Penggunaannya begitu meluas dewasa ini. Komputer digunakan dalam pelbagai bidang.Komputer sering digunakan di pejabat -pejabat kerajaan atau swasta. Ia berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data-data. Dengan penggunaan komputer , kakitangan pejabat dapat menjalankan tugas dengan cepat dan tepat.Pusat-pusat perubatan juga menggunak an komputer bagi mengesan sesuatu penyakit. Dengan penggunaan komputer juga , ia dapat mengatasi kekurangan tenaga pekarja. Komputer dapat membantu menyelesaikan kes-kes atau pembedahan yang rumit.Komputer turut digunakan dalam bidang pelajaran. Kebanya kan sekolah menggunakan komputer untuk mengajar mata pelajran Matematik , Sains , Fizik dan sebagainya.Pendek kata penggunaan komputer banyak mendatangkan keuntungan. Ia dapat menjimatkan masa dan wang serta membantu menyelesaikan masalah yang sukar di selesaikan oleh akal manusia.Tajuk : BanjirBanjir adalah bencana alam yang sering melanda negara kita terutamanya negeri -negeri Pantai

Timur. Bajir berlaku setelah hujan lebat tidak berhenti -henti selama beberapa hari.

Biasanya banjir melanda kawasan -kawasan yang rendah dan berhampiran sungai. Apabila najir melanda, banyak harta benda akan musnah. Binatang ternakan dan tanaman akan mati. Para petani akan mengalami kerugian besar.

Banjir juga mengancam manusia. Kita tida k boleh bermain dengan air banjir kerana alirannya yang deras dan dalam akan menghanyutkan kita. Jika tidak tahu berenang , kita akan mati lemas.

Oleh itu, apabila tiba musim hujan kita mestilah berhati -hati. Adalah lebih baik jika kita berpindah ke tempat yang lebih selamat sebelum air naik.Tajuk : ” Kepentingan Kenderaan …Setiap hari kita dapat melihat pelbagai jenis kenderaan. Ada kenderaan yang bergerak di air. Ada pula yang dapat bergerak di udara dan ada yang bergerak di darat. Kenderaan ini di gerakkan oleh enjin yang direka khas. Kenderaan amat penting dalam kehidupan manusia.

Sejak zaman dulu lagi manusia menggunakan kenderaan untuk tujuan pengangku tan . Ini termasuklah mengangkut barang -barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kenderaan yang digunakan bagi tujuan pengangkutan ini termasuklah kenderaan darat seperti lori, van, keretapi, motorsikal dan kereta. Kapal laut, feri perahu dan seba gainya adalah contoh pengangkutan air. Kapal terbang dan helikopter pula adalah pengangkutan jenis udara.

Kenderaan mambolehkan kita pergi ke mana -mana destinasi yang kita sukai. Kita tidak perlu memikirkan cara mana untuk sampai ke satu -satu tempat. Kenderaan yang ada membolehkan ianya membawa penumpang. Contohnya, dengan hanya membayar sejumlah wang yang tertentu, kita boleh pergi ke mana-mana destinasi yang ingin ditujui.

Perniagaan pada hari ini amat memerlukan kenderaan. Syarikat -syarikat perniagaan amat bergantung sepenuhnya kepada kenderaan untuk memasarkan barangan keluaran mereka. Dengan adanya kenderaan ini hasil-hasil pertanian dan barang -barang perindusrian dapat diproses. Oleh itu, kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar dan kesannya wuju dlah pembangunan.

Untuk sampai ke satu-satu tempat yang jauh memerlukan jarak masa yang sangat lama. Dengan menaiki kenderaan, masa yang panjang dapat dikurangkan. Contohnya apabila kita menaiki kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Masa yang d iambil untuk sampai ke sana hanyalah empat puluh lima minit. Ini amat menjimatkan masa serta tenaga.

Jadi jelaslah bahawa kenderaan adalah agen pengangkutan yang amat penting. Dengan adanya kenderaan semua kerja dapat dilakukan dengan mudah, cepat tepat d an cepat.Tip :

Isi karangan berbentuk fakta adalah senang dicari secara peta minda.Karangan Jenis Perbincangan1. Karangan jenis ini membicarakan dua sudut secara serentak iaitu sesuatu isu dan persoalan.

2. setelah mengemukakan pengenalan ( maks ud atau definisi tajuk )

3. perlu mentafsirkan tajuk sama ada benar atau salah, baik atau buruk, tetapi pendapat menjurus ke arah tajuk

4. tulis bahagian isi ( pastikan anda dapat menyediakan 4 isi )

5. setiap isi haruslah dibincangkan ( yang penting d idahulukan )

6. kamu harus mampu mengembangkan sesuatu isi ( perlu penghujahan yang benar dan logik )

7. setelah siap mengembangkan isi kemukakan bahagian penutup ( berupa penegasan terhadap tajuk ).

Tinggal di kampung lebih baik tinggal di bandar.Pendahuluan :

n ulasan kamu mengenai tempat tinggal kamu

n pilihlah yang mana sesuai isi

i. alam sekitar

n udara , bunyi , air ii. jimat perbelanjaan

n sumber makanan yang murah dan segar iii. hidup berjiran

n tolong-menolong , bekerjasama iv. suasana lebih aman

n jauh daripada kesibukan , jenayah , kecurianPenutup

penegasan kepada tajuk

Tinggal di kampung lebih baik daripada tinggal di bandar. Di kampung banyak keaslian dan kecantikan alam semulajadi yang tidak terdapat di bandar.Saya suka tinggal di kampung kerana di sini terdapat pokok -pokok yang menghijau, burung -burung berkicauan dan sungai -sungai yang jernih airnya. Di kampung suasananya aman dan damai. Udaranya bersih dan nyaman , jauh daripada pencemaran udara. Oleh itu ti nggal di kampung lebih sihat daripada tinggal di bandar.Tinggal di kampung boleh menjimatkan wang. Kita boleh menggunakan air yang tidak berbayar dan air perigi yang sejuk dan jernih untuk di minum, membasuh, dan mandi. Kita juga boleh menanam dan makan sayur-sayuran yang segar.Orang-orang di kampung hidup tolong -menolong , bergotong-royong dan bertegur -sapa di antara satu sama lain. Dengan ini hidup lebih bermakna dan dapat menghindarkan diri dari pengaruh -pengaruh yang boleh merosakkan dan menjatuhka n moral.Suasana yang tenteram dan damai , udara yang segar dan penduduknya yang berbudi bahasa menyebabkan tinggal di kampung lebik baik daripada di bandar.

Tajuk : Bincangkan kebaikan dan keburukan menonton televisyen.Televisyen merupakan alat cip taan manusia hasil daripada perkembangan sains dan teknologi. Alat perhubungan ini amat popular pada masa kini.

Menonton televisyen mempunyai banyak kelebihan kerana televisyen menyiarkan pelbagai peristiwa yang berlaku di seluruh dunia. Melaluinya, kita dapat mengetahui cara dan gaya hidup masyarakat lain. Selain itu, terdapat juga rancangan -rancangan bercorak pendidikan yang disiarkan misalnya rencana. Kita akan memperolehi ilmu yang berfaedah daripada siri tersebut.Namun begitu, menonton televisyen ju ga boleh melalaikan dan membuang masa di depan televisyen terutamanya pelajar-pelajar. Mereka lebih suka menghabiskan masa di depan televisyen tanpa

menghiraukan pelajaran.

Kesimpulannya, kita boleh menonton televisyen tetapi mesti mengetahui batas -batas kerana televisyen mempunyai kebaikan dan keburukan.Karangan Jenis Laporan.Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat. Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.

Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir -butir yang munasabah atau lojik.

Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat.

Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha.

Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.

Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan. Gunakan bahasa yang ringkas dan padatTajuk Laporan : Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digaris.


atau ditulis dengan huruf besar semuanya. Tajuk hendaklah ditulis ditengah -tengah. Boleh ditulis dalam dua barid jika tajuk tertalu panjang.

Isi Laporan : Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Pengakuan pelapor : Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terskhir.

Tarikh : Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor. Tandatangan pelapor Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor. Nama Pelapor : Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tandatangan. Jawatan Pelapor : Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma di

hujungnya .

Seterusnya ditulis nama persatuan yang diwakiliContoh Karangan Laporan.

Tajuk : Andaikan bahawa anda setiausaha sesuatu persatuan di sekolah anda.Anda dikehendaki menyediakan laporan tentang kegiatan -kegiatan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut .Sediakan laporan itu selengkapnya.

Rangka:

1.Pendahuluan:

penubuhan persatuan -anggota persatuan-tujuan penubuhan

2.Isi

a) kegiatan-peraduan menulis esei tentang sains -pemenang b) ceramah -pensyarah dari USM

c) gotong-royong-membersihkan kawasan sekolah d) lawatan ke Taman Ular

3.Penutup

-berterima kasih kepada guru penasihat.KARANGANLaporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau .Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 1982.Anggota -anggota persatuan ini berjumlah

60 orang.Mereka terdiri daripada pelajar Tahun Empat hingga Tahun Enam.Persatuan ini dibentuk untuk meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sa ins dan Matematik.Selain itu ,melalui persatuan ini,pelajar dapat bertukar -tukar pendapat tentang pelajaran masing -masing.

Persatuan ini telah menjalakan beberapa kegiatan sepanjang tahun 1995.Kegiatan -kegiatan tersebut berbentuk akademik dan bukan akademik.Kegiatan pertama yang kami jalankan ialah …Peraduan Menulis

Esei Tentang Sains….Sambutan yang diberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan.

Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tahun Enam Mawar.

Kami juga menganjurkan cerama h tentang sains dan matematik .Ceramah ini disampaikan oleh pensyarah dari Universiti Malaysia.Selain itu ,kami turut mengadakan gotong -royong membersihkan kawasansekolah.Kami memeperindahkan kawasan taman pra dengan menanam berbagai jenis bunga dan menamakan pohon-pohon tersebut mengikut istilah sains.

Pada cuti penggal kedua persekolahan,kami mengadakan lawatan ke Taman Ular di Batu Pahat. Sebagai hasil lawatan ini,kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan yang dijalankan oleh pihak Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia di situ.

Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan -kegiatan yang kami jalankan .Kami juga berterima kasih kepada guru penasihat,Cikgu Rosmini Jaafar yang banyak memberikan bimbingan kepada kami.Disediakan oleh, 25 Januari 1996Azmi(AZMI SULAIMAN)

Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains

Sekolah Kebangsaan Darau,Jerteh,Terengganu.

- mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format, - tolak 3 markah ) a] tajuk / perkara ( jika tiada - tolak 1 markah ) b] nama pelapor ( jika tiada - tolak 1 markah )

- boleh ditulis dalam bentuk karangan biasa / catatan

Tajuk : Sekolah anda telah mengadakan Kempen Penggunaan Bahasa Baku. Anda sebagai setiausaha

Badan Pengawas Sekolah diminta membuat laporan tersebut.LAPORAN KEMPEN PENGUNAAN BAHASA BAKUPada 15 hingga 22 Febuari 1997 , Sekolah Kebangsaan Darau telah mengadakan Kempen Penggunaan Bahasa Baku. Kempen ini telah dilancarkan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Besut , Encik Ahmad Harif.

Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk meluaskan pengunaan ba hasa baku di kalangan murid - murod. Di samping itu, kempen ini juga bertujuan untuk memupuk minat pelajar mendalami bahasa kebangsaan.

Sempena kempen ini, pelbagai acara menarik telah dijalankan. Bagi murid -murid Tahun 4, 5 dan 6 pertandingan syarahan, per bahasan, mengarang esei telah dianjurkan. Manakala bagi murid -murid Tahun 1,

2, dan 3 pula diadakan pertandingan membaca sajak dan bercerita.

Pada hari penutup, Tuan Guru Besar melahirkan rasa kesyukuran kerana kempen ini telah berjalan dengan lancar. Para pemenang setiap pertandingan telah diberi hadiah berupa wang tunai dan sijil penghargaan.Disediakan oleh,Osman( OSMAN BIN JUSOH ) Setiausaha,

Badan Pengawas,

Sekolah Kebangsaan Darau, Jerteh.Karangan Jenis Surat RasmiSurat rasmi ditulis untuk tujuan -tujuan seperti yang berikut antaranya :

a. memohon pekerjaan

b. membuat aduan / bantahan / cadangan c. membuat rayuan

d. membuat jemputan rasmi e. menempah baranganf. meminta kebenaran

g. atau apa-apa yang melibatkan urusan rasmi1. Surat rasmi adalah salah satu karangan yang memerlukan kita sensitif dengan penggunaan tanda baca seperti penggunaan huruf besar dan huruf kecil. ( Anda boleh dapatkan bantuan daripada guru. )

2. Karangan ini juga merupakan karangan yang penuh dengan format tersendiri yang mesti kamu ikuti. Ini memudahkan anda melakukan kesalahan serta mudahlah markah anda melayang. Ia juga memudahkan anda mendapat markah jika anda mahir dengan formatnya.

3. Perhatikan format di bawah.Alamat Penulis( garisan panjang )Jawatan / penerima

Alamat (pejabat, sekolah, dsb) Tarikh : (selari dengan nama negeri) Tuan / Puan,

Tajuk /Perkara / Hal (Permulaan Perkataan Huruf Besar Dan Gariskan)Menyatakan tujuan ( perenggan tiada nombor dan rapat disebelah kiri )2. ( Menyatakan isi -isi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tajuk. cuba sampaiakn sekurang - kurangnya tiga isi penting yang berkaitan antara satu sama lain )3. ( Menyatakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hal yang kita kemukakan , misalnya alasan yang boleh memungkinkan permohonan kita dipertimbangkan .)(Penutup)Yang benar, ( perhatikan penggunaan huruf y ang digunakan)Nama Penuh ( HURUF BESAR) Jawatan ( Huruf Kecil )Tuliskan sepucuk surat kepada Setiausaha Sukan sekolah kamu untuk memberitahunya bahawa Pasukan

Bola Jaring sekolah kamu memerlukan sebiji bola baru bagi mengantikan bola yang telah rosak.Rangka1. alamat pengirim ( permulaan perkataan dalam huruf be sar ) ( jangan lupa tanda koma dihujungnya )

kemudian selang satu baris

2. buat satu baris panjang melintang kemudian selang satu baris

3. nama ( jawatan ) serta alamat penerima ( permulaan perkataan dalam huruf besar )( alamat yang terakhir digariskan )

4. tarikh ( selari dengan alamat terakhir penerima ) ( bulan ditulis dalam huruf besar )

5. kata ganti diri penerima ( Tuan, )

6. perkara / tajuk ( permulaan perkataan dalam huruf besar dan digariskan )

7. perenggan pertama tujuan menulis surat ini ( tiada jarak perenggan, lihat contoh )

8. perenggan ke-2 - bola lama tidak dapat digunakan lagi

- memerlukan bola baru

( bagi perenggan kedua dan seterusnya mempunyai nombor serta tanda noktah. Jarakkan sedikit sebelum menulis )

9. perenggan ke-3 berharap agar permohonan diluluskan supaya latihan tidak terganggu10. perenggan ke-4 mempunyai masa yang singkat sebelum hari perlawanan11. penutup terima kasih

12. tandatangan pengirim ( boleh ditulis nama secara bersambung atau tidak )

13. nama penuh ( huruf besar ) dalam kurungan

14. jawatan jika ada ( permulaan perkataan dalam huruf besar )

15. berhati-hati dalam penggunaan tanda baca seperti huruf besar , tanda noktah dan ko ma.

Pasukan Bola Jaring,

Sek. Keb. Seri Kenangan Darau,

22000 Jerteh.

Encik Musa Bin Hassan, Setiausaha Sukan,

Sek. Keb. Seri Kenangan Darau,

22000 Jerteh. 24 APRIL 1998. Tuan,

Memohon Sebiji Bola Baru Bagi Menggantikan Bola LamaSaya sebagai Ketua Pasukan, Pasukan Bola Jaring Sek. Keb. Seri Kenangan Darau ingin memohon sebiji bola yang baru bagi menggantikan yang lama.2. Bola yang sedia ada itu telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Kami memohon bola baru itu melicinkan lagi latihan yang sedang kami jalankan sebagai persediaan untuk menghadapi perlawanan yang akan datang.3. Kami berharap permohonan kami ini akan segera diluluskan. Dengan ini latihan yang kami adakan setiap hari itu tidak tergendala.4. Untuk pengetahuan tuan, kami hanya mempunyai masa dua minggu lagi untuk berlatih sebelum turun ke padang untuk menghadapi perlawanan.Sekian, terima kasihYang benar,Widyawati( WIDYAWATI BINTI HUSAIN ) Ketua Pasukan,

Pasukan Bola Jaring,

Sek. Keb. Seri Kenangan Darau.- mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format, - tolak 3 markah ) a] alamat ( salah letak / jika tiada - tolak 1 markah ) b] tarikh ( salah letak / jika tiada - tolak 1 markah ) c] panggilan hormat ( salah letak / jika tiada - tolak 1 markah ) d] tajuk / perkara ( salah letak / jika tiada - tolak 1 markah ) e] tanda tangan dan nama ( salah letak / jika tiada - tolak 1 markah )- isi mengikut perenggan biasaTajuk : Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar

Dalam Darjah, Berita Harian. Tuliskan sepucuk surat permohonan kepada akhbar tersebut.Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Darau,

22000 Jerteh, Terengganu.Ketua Pengarang,

Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) , Berita Harian Sendirian Berhad,

31, Jalan Riong,

59100 Kuala Lumpur. 10 JANUARI 1997. Tuan,

Permohonan Mengadakan Lawatan Sambil BelajarSaya bagi pihak Persatuan Bahasa Melayu sekolah ini ingin memaklumkan bahawa persatuan kami bercadang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) pada 27 Januari

1997, jam 9.30 pagi.

2. Rombongan kami terdiri daripada 30 pe lajar dan tiga guru pengiring. Tujuan kami mengadakan lawatan ini adalah untuk mengetahui matlamat unit ADD ditubuhkan dan bagaimana mengendalikannya.

3. Oleh itu, saya berharap permohonan ini akan diluluskan oleh pihak tuan.

4. Segala kerjasama tuan, saya ucapkan terima kasih.Sekian.Yang benar,Nazimah

..

( NAZIMAH NAZIM )

Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Darau,

22000 Jerteh, Terengganu.

Karangan Jenis Surat Tidak Rasmi ( biasa )


Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi:

Surat tidak rasmi ialah surat yang biasanya ditulis kepada ahli keluarga atau sahabat handai. Biasanya ditulis dengan tujuan unttuk memberitahu sesuatu perkara seperti antaranya ;

1. Surat ucap tahniah

2. Surat ucap takziah

3. bertanya khabar berita

4. menceritakan empat-tempat menarik di Malaysia kepada sahabat

5. Pengalaman di tempat baru seperti di sekolah baru

6. Surat minta kebenaran ibu bapa / penjaga

7. membalas surat yang dihantar oleh orang lain

8. dan sebagainyaTahukah kamu ?

Tarikh boleh ditulis dalam dua cara, iaitu

Cara A : 8 Februari 1998.

Cara B : 8 hb. Februari, 1998.

Mulakan menulis surat dengan bertanyakan khabar dan menceritakan keadaan kesihatan penulis.

Jika membalas surat, sebelum menanyakan sesuatu , terlebih dahulu jawab pe rtanyaan yang dikemukkan sebelum ini.

Gunakan panggilan mengikut usia atau pangkat seperti :

nenda, ayahanda , ibunda / bonda , kakanda / kanda , adinda , anakanda , dan cucunda. Jangan menggunakan ganti nama aku, awak, ataupun kamu.

Akhiri surat dengan salam, penghargaan, terima kasih dan keinginan untuk berutus surat lagi. Format Surat Kiriman Tidak Rasmi

( Nama Penulis )............( Alamat ).......................

.......................................

.......................................

Tarikh :(Tertip menghadapkan surat kepada pihak yang menerima surat )

.............................................................................................................................................. ................

.. .............................................................................................................................................................. Saudara, (atau yang lain)

(Hal-hal yang ingin disampaikan / dinyatakan. Ada baiknya sesuatu isi disampaikan dalam perenggan yang berasingan)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.. ............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................................................

................................................................. ...............................................................................Yang benar,

................. ( Nama Huruf Besar )

Tulis sepucuk surat kepada seorang kawan kamu untuk mengajaknya datang ke rumah kamu pada hujung bulan ini kerana buah-buahan di kebun ayah kamu sedang berbuah.1 Nama dan alamat pengirim (kanan)

2 Tarikh (kanan)

3 Kata hadap atau pembuka kata dan kata -kata pujian

4 Kata sapaan atau panggilan hormat (rapat ke garisan tepi dan koma)

5 Perenggan pertama menyatakan tujuan surat itu ditulis

6 Perenggan ke-2buah-buahan sedang masak

ayah memajak sebahagian sahaja

keluarga serta kawan-kawan dapat merasai

7 Perenggan ke-3boleh ajak kelurga serta kawan -kawan bersama-sama terima kasih

8 Penutup

9 Tandatangan pengirim (kanan)

7 Perakuan diri (kanan)Faridah Binti Osman

49, Kampung Darau,

22000 Jerteh, Terengganu.

2 Julai 1998. Menemui sahabatku Noorhanim yang berada di Kampung Kuala Besut, semoga berada dalam

keadaan sihat sejahtera.Saudari,Saya berharap saudari masih tidak melupai saya. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk mengajak saudari datang ke rumah saya pada c uti hujung bulan nanti.Untuk pengetahuan saudari, buah -buahan di kebun ayah saya sedang masak. Buah -buahan pada musim ini sungguh menjadi, terutama manggis. Ayah saya memajakkan sebahagian sahaja. Selebihnya ditinggalkan supaya keluarga serta sahabat ha ndai kami sama-sama dapat merasainya.Saya berharap Noor tidak keberatan untuk datang ke rumah saya. Kalau saudari suka , ajaklah keluarga serta kawan-kawan saudari datang bersama -sama. Boleh mereka sama-sama merasai keenekkan buah manggis, rambutan, lan gsat serta durian.Saya berharap saudari bersetuju dan memberitahu saya secepat mungkin. Saya akan menunggu kedatangan saudari itu.Sampai di sini sahaja yang sempat saya tuliskan. Akhir kata , sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari sekeluarga. Semoga kita dapat bertemu nanti.Sekian , terima kasih.

Yang benar,

Faridah
- mesti ditulis mengikut format ( jika tersalah format,- tolak 3 markah )

( FARIDAH OSMAN )


a] alamat ( salah letak / jika tiada

- tolak 1 markah )
b] tarikh ( salah letak / jika tiada

- tolak 1 markah )
c] kata sapaan ( salah letak / jika tiada

- tolak 1 markah )
d] tajuk / perkara ( salah letak / jika tiada

- tolak 1 markah )
e] tanda tangan dan nama ( salah letak / jika tiada

- tolak 1 markah )


Tahukah kamu ?

Tidak menjadi kesalahan jika tidak menulis nama selepas tandatangan jika kamu telah menulis nama penuh pada alamat di atasnya. Ada pendapat mengatakan, anda dianggap ’ketinggalan zaman䀆 jika anda menulis

nama pada alamat di atas sekali.

PENGALAMAN DI SEKOLAH BARU294 , Kampung Darau, Jalan Awek,

22000 Jerteh, Besut, Terengganu.

17 September 1997.Assalamualaikum.Menemui sahabatku , Suzilaini yang kini berada di Kampung

Minangkabau semoga berada di dalam situasi yang meyakinkan. Apa khabar saudari? Saudari,

Tujuan saya mengutus warkah yang tidak seberapa ini adalah

untuk menceritakan tentang pengalaman saya di sekolah baru saya iaitu Sekolah Kebangsaan Darau.Pada hari pertama di sini, saya didaftarkan. Saya berkenalan dengan rakan -rakan sekelas. Mereka sungguh baik hati dan bersopan santun. Mereka juga selalu menolong saya ketika dalam kesusahan.Pada waktu rehat saya memerhati kawasan sekeliling sekolah itu. Ia bersih dan kemas. Disiplin di sekolah itu juga ketat . Saya lihat, semua pelajar di sekolah berkenaan begitu mematuhi peraturan.Setakat ini sahaja yang dapat saya co retkan. Semoga bersua lagi di lain lembaran. Sekian, terima kasih.Sahabatmu,(Yusni Amran)

SURAT MINTA KEBENARAN

Dorm C, Asrama Perkaya,

22300 Dungun, Terengganu.

14 Mei 1997.Assalamualaikum.

Menemui ayahanda yang dikasihi, semoga berada di dalam lindungan rahmat Ilahi. Ayahanda,

Apa khabar keluarga di sana? Anakanda berharap agar semuanya berada dalam keadaan sihat. Anakanda di asrama sihat sejahtera.Tujuan anakanda menulis surat ini ialah untuk meminta kebenaran ayahanda untuk

menyertai rombongan yang diadakan oleh sekolah anakanda. Rombongan ini akan melawat beberapa tempat yang menarik di sekitar Kuala Lumpur. Lawatan tersebut akan diadakan pada 13 Mei 1997.Untuk tujuan tersebut, anakanda memerlukan wang sebanyak RM 100.00 sebagai bayaran tambang , penginapan,dan selebihnya sebagai wang saku.di sana.


Akhir kata, sambutlah salam rindu daripada anakanda khas untuk ayahanda dan keluarga

Sekian ,terima kasih.Anakanda yang jauh,

(Saiful Anwar)

Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha -usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak .127, Simpang Enam Mawar,

22000 Jerteh, Terengganu Darul Iman.

24 Mac 1997Ke hadapan sahabatku Halim yang berada di Kuantan, semoga di dalam keadaan sihat sejahtera. Saudara,


Kira-kira dua bulan lagi kita akan menghadapi p eperiksaan UPSR. Mungkin ketika ini saudara telah bersedia. Saya beranggapan begitu kerana sajak dari dahulu lagi saudara mengamalkan prinsip iaitu belajar bersungguh-sungguh bagaikan esok hari peperiksaan.

Saya juga berusaha mengamalakan prinsip saudara. Tetapi, saya ingin menambah, mungkin saudara bersetuju bahawa pembelajaran di kelas sahaja tidak mencukupi. Kita juga perlu rajin membaca

surat khabar atau majalah untuk mempertingkatkan Bahasa Melayu. Bagi pelajaran lain seperti Matemtik, kita hendaklah rajin membuat latihan sendiri.

Guru saya selalu menasihati agar kita jangan mudah berasa puas hati dengan ilmu di dada. Rajin - rajinlah membuat rujukan. Sehubungan dengan itu bersama -sama ini saya sertakan contoh -contoh soalan peperiksaan sekolah saya untu k rujukan saudara.

Semoga kita sama-sama berjaya mendapatkan lima ’A“ dalam peperiksaan UPSR kelak. Untuk mengakhiri lembaran ini , saya mengucapkan selamat maju jaya.

Sekian sahaja. Terima kasih.

Sahabatmu,

..... .. ( ABDULLAH SANI )

Tiada ulasan:

Catat Ulasan